Fuar Organizasyonları

fuar

– Fuar izni alınması ve resmi takvime dahil edilmesi
– Fuar alanı tespiti ve sözleşme yapılması
– Fuar web sitesi oluşturulması (tasarım dahil)
– Fuar satış katalogları oluşturulması (tasarım, baskı dahil)
– Profesyonel satış ekibiyle stand alanı satış çalışmaları
– Partner ve sponsor çalışmalarının gerçekleştirilmesi
– Ödemelerin toplanması
– Kayıt ve sekreterya işlemleri
– Fuar planı oluşturulması
– Fuar alanı markajlama çalışmaları
– Standart veya özel dekorasyon kiralama ve satış hizmetleri
– Fuar basılı, görsel işitsel materyallerinin hazırlanması (tasarım, baskı, dağıtım dahil)
– Medya, basın çalışmaları ve takibi
– Açılış, tören, gösteri, bilimsel oturum organizasyonu
– Resmi davetlerin gerçekleştirilmesi
– Ziyaretçi istatistiki verilerinin oluşturulması
– Fuar verilerinin oluşturulması
– Yerli ve yabancı ziyaretçi organizasyonu
– Yerli ve yabancı katılımcı organizasyonu
– Tanıtım amacıyla yerli ve yabancı fuar ve diğer etkinliklere katılım