Medya İlişkileri & İçerik Yönetimi

medya-iliskileri

Medya ilişkileri, kurumun veya kişinin hedef kitle nezdinde algısını oluşturur ve güçlendirir.

Doğru hedef kitleye, istenilen mesajların verilmesi için kurumun beklentilerinden yola çıkarak bir plan hazırlanması önemlidir.

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda hazırlanan “Medya Planı” çerçevesinde; doğru mesajın doğru zamanda ve doğru sözcü tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesinin amaçlanması.

Markalaşma sürecinde atılan adımların tutarlı ve stratejik olması gerektiği gibi; marka kalmak için de yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak gerekir.
Marka iletişimi de bu noktada markanın kamuoyunda itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü, hizmeti veya kurumu markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejisidir.

Markanın, hedeflerine ulaşabilmesi için oluşturulan pazarlama planının hayata geçirilmesi.
Marka bilinirliğinin ve marka bağlılığının yaratılması.
Markanın nasıl algılanacağının yönetilmesi.