Sosyal Sorumluluk

kurumsal-sosyal-sorumluluk

Sosyal sorumluluğun firmalara katkısı nedir?
• Kurumsal itibar gelişimine katkı
• Daha iyi risk yönetimi
• Çalışan bağlılığının gelişimine katkı
• Daha iyi pazar pozisyonu ve rekabet gücü
• Maliyetlerde düşüş
• Daha güçlü tedarik zinciri
• Toplumla daha güçlü ilişkiler
• Paydaşlarla daha güçlü ilişkiler