PR Hizmetleri

pr-hizmetleri

Yaratıcılık sizin için yalnızca en yaratıcı olanı bulmak değil sizin için en uygun olan yaratıcılığı bulmak mı? İyi fikirlerden çok iyi ve iş yapan fikirlerin peşinde misiniz?
Gönül rahatlığı ile Etki iletişimin kapsını çalabilirsiniz.
İyi bir yol arkadaşı ile karşılaşacaksınız.

Biz reklamcılığı ve PR’ ı tüketicileri ürün ve hizmetimizi satın almaları için ikna etmek faaliyeti olarak sınırlamıyoruz. Bizce çağımız ihtiyaç karşılama çağı değil.
Bizim için reklam PR ve tüm diğer iletişim olanakları,ürün ve hizmetlerimiz için bir ihtiyaç yaratma faaliyetinin araçlarıdır.
Reklam ve PR mesajı oluşturmaksa tüketim için kalıcı bir mana oluşturma faaliyetidir.