Pazarlama İletişimi

pazarlamailetisimi

Pazarlama iletişimi yalnızca satışa yönelik çalışmaları içeren bir kavram değildir.
Bundan çok daha geniş olan ve en verimli şekilde kullanılması gereken pek çok unsuru içerir.
Bu nedenle her biri ayrı önem taşıyan faktörlerin doğru şekilde bir araya getirilmesi gerekir.
En yalın haliyle pazarlama iletişimi,

• Tüketiciler ile kurum arasında oluşan sürekli bir diyalog,
• Ürün ya da hizmetin sunduklarının, hem tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak,  hem de kurumun kendi hedeflerine varmasını sağlayacak biçimde tüketicilerle paylaşılmasıdır.

Pazarlama çalışmalarında söz konusu olan her tür yaklaşım ve uygulamanın bir tür iletişim olduğunu da  bu noktada vurgulamamız doğru olacaktır. Bu nedenle, yürütülen tüm iletişim çalışmalarının bir bütün olarak  algılanması, toplam fayda oluşturacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Bizler AC ORGANİZASYON olarak, tüm bu iletişim çalışmalarını bir bütün olarak yürütmeyi hedefliyoruz.